Projektien kartoittaminen Sisä-Suomen syöpäkeskuksen valtionavustushakemusta koskien

– Mahdollisuus ilmoittaa projekteja Sisä-Suomen syöpäkeskukselle, joilla olisi kiinnostusta osallistua syöpäkeskuksen STM:lle tekemän valtionavustuksen hakemukseen.

Taustatietoja valtionavustuksesta: STM:n valtionavustus alueellisille syöpäkeskuksille on tulossa hakuun lähiaikoina, jota Sisä-Suomen syöpäkeskus hakee. Valtionavustuksesta osa on mahdollista käyttää syöpäkeskuksen toimintaa ja tavoitteita tukeviin projekteihin. Valtionavustus on enintään muutama kymmenentuhatta/projekti ja edellyttää toiminnan säännöllistä seurantaa ja raportointia. Ehdoton hakuehto on, että projektit ovat aidosti vähintään kahden eri alueellisen syöpäkeskuksen yhteisiä. Sisällöltään projektit voivat liittyä mm. syövän seulontaan ja ennaltaehkäisyyn, potilasnäkökulmaan, kliinisiin lääketutkimuksiin tai perustutkimuksen integrointiin hoitoon. Tarkemmat avustuksen ehdot ja hakuaikataulu selviävät, kun STM julkaisee hakuilmoituksen lähiaikoina. Asiasta tiedotetaan lisää hakuilmoituksen julkaisemisen jälkeen syöpäkeskuksen sivuilla. Varsinainen avustuksen hakuaika tulee olemaan hyvin lyhyellä aikataululla lähiviikkojen aikana. Sisä-Suomen syöpäkeskus tekee päätökset, mitä projekteja se ottaa mukaan STM:n valtionavustushakemukseensa. Päätöksistä tiedotetaan erikseen.
Syöpäkeskus kartoittaa nyt alueellaan olevia projekteja. Jos haluat ilmoittaa meneillään olevan tai pian alkavan projektin Sisä-Suomen syöpäkeskukselle tätä tarkoitusta varten, kirjoita lyhyt (1-2 s.) kuvaus projektista, sen tavoitteista, aikataulusta ja osallistujista, mukaan lukien miten toiminta ja yhteistyö toisen/toisten alueellisten syöpäkeskusten kanssa jakautuu. Liitä mukaan yhteyshenkilön tiedot.
HUOM! Projektikuvauksen jättäminen tähän kartoitukseen ei sido kuvauksen jättäjää tai syöpäkeskusta.

Ilmoituksen projektista voit jättää tähän linkkiin: https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/22030/

Lisätietoja:
https://stm.fi/syopakeskus
Sisä-Suomen syöpäkeskus https://www.tays.fi/fi-FI/Toimipaikat/Tays_Keskussairaala/Tays_Syopakeskus (PSHP)
https://research.uta.fi/fican-mid/ (Tampereen yliopisto)

syöpäkeskuksen johtaja: Annika Auranen annika.auranen@pshp.fi
erityisasiantuntija: Merja Helenius merja.helenius@uta.fi